baner strony

Aktualności

9. Chińska Konferencja Przemysłu Srebra i Stopów Elektrycznych

W 2023 roku z sukcesem odbyła się IX Chińska Konferencja Przemysłu Srebra i Stopów Elektrycznych. Tematem konferencji był „Zintegrowany rozwój łańcucha przemysłowego i ponowne zaopatrzenie w srebro”.Konferencja zgromadziła wielu ekspertów, naukowców i przedstawicieli biznesu z branży, którzy dyskutowali o ścieżkach rozwoju i perspektywach branży srebra i stopów elektrycznych.
Podczas spotkania uczestnicy przeprowadzili pogłębioną dyskusję na temat problemów występujących w obecnym systemie łańcucha dostaw srebrnej branży bankowej.Wszyscy zgodzili się, że zintegrowany rozwój sieci branżowej jest skutecznym sposobem na rozwiązanie wyzwań stojących przed obecną branżą srebrnej bankowości.Integrując różne ogniwa łańcucha przemysłowego i osiągając skoordynowany rozwój, można poprawić wydajność produkcji srebra, obniżyć koszty produkcji oraz promować transformację i modernizację przemysłu.Jednocześnie na spotkaniu odbyła się także specjalna dyskusja na temat ponownej dostawy srebrnych obroż.W centrum uwagi uczestników stało się to, jak poprawić efektywność wydobycia i recyklingu srebra, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na srebro.Eksperci obecni na spotkaniu wskazali, że dzięki innowacjom technologicznym i racjonalnemu wykorzystaniu zasobów możliwe jest uzupełnienie dostaw srebra i zaspokojenie zapotrzebowania na srebro w dziedzinie stopów elektrycznych.Przedstawiciele obecni na spotkaniu przedstawiali kolejno swoje opinie i sugestie.Wśród nich powszechnie uznawane jest wzmacnianie współpracy i wymiany pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami.Tylko dzięki ścisłej współpracy możemy promować postęp technologiczny i innowacje oraz zwiększać konkurencyjność i możliwości zrównoważonego rozwoju całego łańcucha branżowego.

2023年第九届全国白银企业暨电工合金行业年会

Zwołanie tego spotkania stanowi ważną platformę do promowania zrównoważonego rozwoju chińskiego przemysłu srebra i stopów elektrycznych.Uczestnicy wyrazili, że będą aktywnie realizować ducha spotkania, wzmacniać współpracę i dążyć do osiągnięcia innowacyjnych celów rozwojowych srebrnej branży bankowej.Podsumowując, 9. Chińska Konferencja Przemysłu Srebra i Stopów Elektrycznych w 2023 r. zapewnia skuteczne rozwiązanie zintegrowanego rozwoju łańcucha przemysłowego i problemu ponownej podaży srebra, a także promuje chiński przemysł srebra i stopów elektrycznych w celu lepszego dostosowania się do zapotrzebowania rynku i osiągnąć wyższą jakość rozwoju.Oczekuje się, że wyniki tego spotkania w istotny sposób przyczynią się do dobrobytu branży.


Czas publikacji: 25 października 2023 r